Lojistiğin Tarihi

blog image

Lojistiğin Tarihi


Lojistik, globalleşme adına 500 yıldır önemli bir rol oynamaktadır. Antik Mısır’da Piramitlerin inşasından beri lojistik hatırı sayılır gelişmeler katetmiştir. Zamanla yavaş yavaş akıllı lojistik teknikleri yeni tarihsel ve ekonomik devri şekillendirmiştir. Bu konudaki temel ilerlemeler deniz kargo konteynırlarının icat edilmesi olarak belirlenebilir.

M.Ö. 2700’lü Seneler: Mısır Piramitlerinin İnşaasında Malzeme Taşıma Teknolojisi

Tonlarca ağırlıktaki blok taşların inşaat alanına taşınması. 146 metre yüksekliğinde ve 6 milyon ton ağırlığındaki Giza Piramitlerini inşaa etmek için Mısırlıların malzeme taşıma teknolojisinde çok iyi olduklarını ve karmaşık malzeme ekipmanlarına sahip olmaları gerekiyor. Bugün bile piramitlerin nasıl yapıldığı ve malzemelerin nasıl taşındığı konusu tam olarak açıklanamamıştır.

M.Ö. 300’lü Seneler: Devrim Yaratan Yunan Kürek Tekneleri

Kürek tekneleri, açık denizlerde seyahat ve uluslarası ticaretin yeni bir yolunu oluşturmuştur. Bu buluş, hareket halinde olan askeri kamplara lojistik tedarik sistemi ihtiyacıyla hayat bulmuştur.

700’lü Seneler: Endülüs Emevilerinin inşaa ettiği Kurtuba Camisi ve Tedarik Lojistik

Endülüs Emevilerinin İspanya’da yaptığı ünlü Kurtuba Camisi, Avrupa’nın en büyük camisi olarak 756 yılında inşaa edilmeye başlandı. İslami yapıların çoğunluğunda bulunan sütunların inşaası için mükemmel bir tedarik lojistik sistemi gerekmektedir.

1200’lü Seneler: Uluslararası Ağ Olarak Bilinen Hansa Birliği – parça taşıma ve uluslararası deniz taşımacılığı birliği.

1188 yılında Almanya’daki Hamburg şehri Kuzey Denizi’nde daha güvenli seyahat etmek yurtdışında iş yapmak isteyenler için Hansa Birliği’nin kurulduğu yer olmuştur. 200 binin üzerinde kürk deri Hansa gemileriyle taşınmıştır. Hansa ticareti daha sonra Karadeniz’den Reval’e kadar genişletilmiştir. Modern vaktin bakış açısıyla bu lig Avrupa Birliğine benzetilebilir.

1500’lü Seneler: Avrupa’daki Posta Taşımacılığı – ilk mektup taşıma servisi.

İlk mektup nakliye servisinde mektuplar Viyana, İspanya, Belçika ve Paris İmparatorluğuna gönderiliyordu. O zamanın yapılanması itibariyle mektupların teslimatında çok az bir geç kalma yaşanması olasıdır.

1800’lü Seneler: taşımacılıkta yeni teknolojiler sayesinde yeni yolların temin edilmesi, demiryollarının inşaası.

Buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması, araçların icat edilmesi, demiryolu ve gemilerde buhar gücünden faydalanılması, ham petrolün keşfi, yeni ekonomik yüzyılın habercisi olmuştur. Bu durum lojistik için yeni sorumluluklar, araçlar ve fırsatları birlikte getirmiştir.

1940’lı Seneler: Dünya savaşarı boyunca Askeri Lojistik – Askeri lojistiğin iş dünyasına transfer edilmesi.

I Dünya Savaşı süresince, askerlere gerekli silah, mühümmat ve yiyeceklerin sevki için kullanılan askeri lojistik hayati bir öneme sahiptir. Savaştan süresi sonrası da bu lojistik metotlar iş dünyasında kullanılmaya başlanmıştır.

1956 Deniz konteynırlarının keşfi – dünya ticaretinde yapısal devrim ve malların uluslararası dolaşımının artması.

Amerikalı Malcom P. Mclean tarafından deniz konteynırlarının keşfi, dünyada az daha bütün endüstrilerdeki üretim durumunu değiştirmiştir. Bu aynı zamanda insanların tüketim alışkanlıklarının da değişmesi anlamına gelmektedir. Bugün bile deniz taşımacılığının uluslarası ticaretteki önemi yadsınamayacak durumdadır. Bu yolla konteynır taşımacılığı globalleşmeyi önemli ölçüde etkilemiştir.

1970 – 1980’li Seneler: Kanban ve Tam Süresinde Üretim – JIT) – tedarike özel ehemmiyet veren lojistik konseptleri

Kanban ve Tam Zamanında Üretim (Just in Time – JIT), Japon Toyota Motor şirketinden Taiichi Ohno tarafından geliştirilmiştir. Bu metotlarla, lojistik diğer operasyonel işlevlerle sıkı bir enterasyon içine girmiştir. Tedarike özel önem verilmiştir.

1990’lı Seneler: QR(Quick Response – Çabuk Reaksiyon) ve ECR (Efficient Consumer Response – Etkili Tüketici Tepkisi) – dağıtıma özel önem veren lojistik konseptleri

Çabuk tepki (QR) ve tesirli tüketici tepkisi (ECR) teknolojileri, 1990’lı senelerde geliştirilmiş ve birçok perakendeci ve toptancı şirketlere uygulanmıştır. QR ve ECR teknolojileri lojistik üzerinde önemli bir etki yaşatmıştır. Bu teknolojiler nihayetinde, dağıtım merkezleri malların stoklanmasında değil dağıtımında görev almaya başlamıştır. Sonuç olarak daha etkin bir ürün tedarik sistemi oluşturulmuştur.

Günümüzde: Tedarik Zinciri Yönetimi – tedarikçilerden son müşteriye ulaşıncaya kadar tüm lojistik zincirinin kontrolü.

Tedarik Zinciri Yönetimi terimi 1980’li yılların sonlarına doğru sarf edilmeye başlanmıştır. Bugün tedarik zinciri yönetimi, hammadde tedarikinden, malın üretilmesi ve nihai müşteriye varışına kadar olan sürecin bütün olarak görülmesi oldukça önemlidir.

Küresel ortamda başarıya ulaşmak için etkin bir tedarik zincirine sahip olmak çok önemli.

Küresel yarış1970’li senelerde başladı ve 1990’lı senelerde hız kazandı. Küreselleşme bugün halen devam ediyor. Global pazarda rakipleri arasından sıyrılmak isteyen şirketler için etkin bir lojistik sistemi uygulamak oldukça önemlidir.

Blog

Keep in Touch

Lokasyon