Lojistik Terimleri

Lojistik Terimleri - Payam Lojistik

Lojistik sektörü içerisinde kullanılan ve lojistik terimleri geneli içeren bir sözlük mevcuttur.

Buna lojistik terimleri sözlüğü adı verilir. Bu sözlük sayesinde kara yolu taşımacılığı başta olmak üzere diğer nakliye işlemlerinde kullanılan terimleri öğrenmek mümkündür. Biz de bu yazımızda sıklıkla kullanılan lojistik terimleri ve anlamları açıklama getirmeye çalıştık.

ADR

Patlayıcı, parlayıcı veya yanıcı maddelerin kara yolu ile taşınması kurallarını bünyesinde barındıran ve bu belgeleri taşıyabilmesi için sürücülerde ve araçlarda olması zorunlu olan belgelerde aranan standarttır.

Aktarma

Taşıma aracıyla birlikte gelen yüklerin herhangi bir fiziksel işleme uğramaksızın başka bir yere taşınması için farklı bir araç içine yüklenmesine verilen addır.

Ambar

İhtiyaç sonucu olarak taşınmaya hazır olan yüklerin veya eşyaların bir süre için beklemesine yarayan kapalı ya da açık alan.

Beyan Tutarı

Gönderici tarafından iletilen malların tamamına tekabül edilen değere verilen isim.

CMR Anlaşması

Uluslararası geçerli olan CMR Anlaşması’nın maddelerini kabul eden ve ülkelerin kullandığı bir karayolu taşıma belgesidir. Taşınan CMR Anlaşması’nın hükümlerine göre yapıldığını ifade etmektedir. Gönderici ya da lojistik firması arayıcılığıyla alıcının adına düzenlenir.

CMR Kara Yolu Taşıma Belgesi

Taşıma firması tarafından alıcı adına düzenlenen belgedir. Taşınan malların belirtilen şartlar altında taşınmak üzere, iyi durumda teslim alındığına ve taşıma sözleşmesinin bulunduğunu gösteren bir hukuki belgedir.

Çeki Listesi

Ambalaj, koli gibi maddelerin listesine verilen isimdir. Kargonun içerisinde bulunan eşyaların ağılığı, boyutu, parça, adet ve numaraları ile alıcı adresini, bilgilerini içeren ya da gösteren listedir.

DAP (Delivered at Place)

Sigorta, mal bedeli, iç taşımalar ve navlun adına ödenmiş bütün taşımacılıkta kullanılmakta olan uluslararası ticarette teslim edilme biçimidir.

Depo

Taşınacak ürünlerin veya malların ham madde aşamasından üretim ortamına, üretim ortamından dağıtıma kadar gerçekleştirilen bütün işlemler için stratejik öneme sahip ara nokta alanıdır.

Elleçleme

Lojistik tesisler içerisinde, malların yerinin değişmesi, paket yapısının bozulup yeniden yapılması, kap boyutlarının değişmesi, kontrol edilme, etiketleme ve streçleme gibi işlemlerin tamamına verilen ve bunun için kullanılan genel bir ifadedir.

FIFO (First in First out)

Maliyeti belirlemek ve depolamak için kullanılan, depoya ilk giren yükün önce çıkacağını belirten kuraldır.

Gizli Hasar

İlk aşamada herhangi bir zarar görmemiş gibi görünen yüklerin sonrasında zarar gördüğüne dair kanıt bulunmasına verilen isimdir.

Güzergâh

Yük, mal, insan ya da araçların önceden belirlenen noktaya gitmek üzere yola çıkması ve bitiş noktasına varması arasında bulunan yoldur.

İkmal

Malın depolama sürecinde farklı bir depo bölgelerinde ya da ambalaj içerisinde bulunabilmesinin sağlanması için depo içerisinde gerçekleştirilen transfer işlemine denir.

Kara Yolu Taşımacılığı

Nakliyesi gerçekleşecek malın, yükün çıkış noktasından varış noktasına kadar kara yolu güzergâhı kullanarak gerçekleştirilen taşımacılık faaliyeti.